čeština english
Facebook

Výlety na Vysočině

Kraj Vysočina je charakteristický svou rozmanitostí. Nabízí krásnou přírodu, najdeme zde nespočet chráněných oblastí, ale i historické objety, jakou jsou poutní místa nebo památky UNESCO. 

Jihlava 
Jihlava je statutární město na Vysočině, původně pouze moravské, dnes po obou stranách česko-moravské zemské hranice (tvořené zčásti řekou Jihlavou). Nachází se 13 km od našeho hotelu na Vysočině. Historické město, založené ve 13. století jako hornické s těžbou stříbra, je od roku 1982 městskou památkovou rezervací.

  • Kostelík sv. Jana Křtitele: Malý jednolodní kostelík na Jánském vršku severovýchodně od centra, který je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, je nejstarší dochovanou kamennou stavbou na Českomoravské vrchovině. Jeho stavba byla dokončena krátce před rokem 1200.

  • Radnice: Radnice na dnešním Masarykově náměstí vznikla spojením několika měšťanských domů s podloubím z 13. století, z nichž se zachovaly gotické oblouky do náměstí. 

Žďár nad Sázavou 
Žďár nad Sázavou (německy Saar) je okresní město (okresu Žďár nad Sázavou) v kraji Vysočina po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice. Žďár je vzdálen 31 km severovýchodně od Jihlavy a 27 km od našeho hotelu na Vysočině. Město leží v centrální části Českomoravské vrchoviny ve Žďárských vrších na řece Sázavě. 

  • Kostel svatého Jana Nepomuckého: Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého leží na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

  • Klášter Žďár nad Sázavou: Bývalý klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie (lat. Fons Beatae Mariae Virginis) ve Žďáru nad Sázavou je původně gotický, barokně, mj. za účasti Jana Santiniho, upravený areál.

Třebíč 
Třebíč je město s rozšířenou působností, nacházející se na západě Moravy, v jihovýchodní části kraje Vysočina, a je po Jihlavě jeho druhým největším městem. Leží na řece Jihlavě 30 km jihovýchodně od krajského města Jihlavy, 56 km západně od zemského hlavního města Brna a 34 km od našeho hotelu na Vysočině. 

  • Židovská čtvrť: Třebíčská židovská čtvrť je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, která je zapsána na seznamu UNESCO. Tato čtvrť je cenná ve svém celku, zejména původním historickým půdorysem. 

  • Bazilika svatého Prokopa: Bazilika svatého Prokopa je románsko-gotický křesťanský kostel v Třebíči na Vysočině. Jako součást objektu „kláštera s kostelem sv. Prokopa“ se stal roku 2002 národní kulturní památkou a o rok později se společně s židovskou čtvrtí dostal na Seznam světového dědictví UNESCO.

Telč
Telč je město v okrese Jihlava v kraji Vysočina, 25 km jihozápadně od Jihlavy a 45 km od našeho hotelu na Vysočině. Podle místní pověsti bylo město založeno již v roce 1099. První písemná zmínka o něm však pochází až z roku 1315.

  • Zámek Telč: Zámek stojí ve městě Telč, v části Vnitřní Město, na náměstí Zachariáše z Hradce, nad meandrem Telečského potoka mezi Ulickým aŠtěpnickým rybníkem. Od roku 1992 je zámek spolu s historickým centrem Telče zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zřícenina Rokštejn: Rokštejn je zřícenina hradu ležící na skalnatém návrší nad údolím říčky Brtnice, v katastrálním území Panská Lhota města Brtnice v okrese Jihlava na Vysočině. Nachází se přibližně 14 km od našeho hotelu na Vysočině. Jako jeden z nejstarších moravských hradů podunajského typu pochází z 80. let 13. století. 

Polná
Centrum města, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou   dominuje  děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie   z let 1700–1707, jenž byl prohlášen národní kulturní památkou.  další tři kostely se nachází v blízkostí středu města – na Sezimově náměstí stojí novogotický  kostel sv. Anny , který během přestavby hlavního chrámu sloužil jako náhradní svatostánek pro bohoslužby, severně od Husova náměstí na Havlíčkově ulici stojí pozdně barokní  kostel sv. Barbory   se hřbitovem. Na vrchuKateřinov   stojí raně gotický  kostel sv. Kateřiny . Připomínkou již zaniklé  židovské komunity   je  Karlovo náměstí   se  synagogou   a rabínským domem. Na severozápadním okraji Polné se rozkládá  židovský hřbitov .

rybníku Peklo se nachází hrad a zámek Polná, který byl postaven kolem roku 1320, poté několikrát vyhořel, a od roku 1924 v něm sídlí městské muzeum. Počátky osidlování zdejšího území připomíná soutěska Klešter, která sloužila jako prastará celnice. Mezi industriální památky se řadí secesní městská elektrárna a budovy měšťanského a panského pivovaru, které stojí na ulici Komenského, respektive Na Lázni.

V severní části města se na výšině Kalvárie nachází Křížová cesta.

© 2007 Hotel Rytířsko - edited by N.E.S.P.I